Начало / Наука и проектиране / Новини /

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА УАСГ

16.05.2019

Стратегическият план за развитие на научноизследователската дейност на УАСГ е приет на 14.03.2019 г. (Протокол №3/14.03.2019 г.) от Комисията за научноизследователската дейност на УАСГ, назначена със заповед на Ректора на УАСГ.Източник: ЦНИП