Начало / Наука и проектиране / Новини /

ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" - Предоставяне на документи от базови организации и партньорски организации за кандидатстване по конкурси на Фонд "Научни изследвания за 2019 г.

09.09.2019, ЦНИП

За улесняване на  процедурите по  кандидатстване  ИС на ФНИ е взел решение да покани ръководителите на потенциалните базови и  партньорски организации по конкурсите  на  ФНИ да представят предварително  в един екземпляр изискваните в Насоките за конкурсите документи и декларации от представляващите съответните организации.