Начало / Наука и проектиране / Новини /

ВАЖНО! НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2021 - ЗА ПРОЕКТИ ОБЩО ОСНОВАНИЕ СРОК ДО 20.11.2020 година..

19.10.2020

НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ  В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2021 – ОБЩО ОСНОВАНИЕ

За по-голяма обективност при преценката за научната стойност на проектните предложения на Общо основание, същите трябва да бъдат презентирани по предварително обявен регламент пред членовете на Комисията по наука и представители от деканатите на всички факултети.

Презентациите да се проведат по график в периода от 20 до 30 ноември 2020г.   Допълнително ще се обяви график и зала за презентациите.

Регламентът предвижда презентация с времетраене 15 минути, включваща задължително цел, задачи, обхват на изследването, очакван научен резултат, приблизителна финансова рамка, научен състав и приоритетно направление.

Предварителни заявки за участие в презентациите може за заявите от 1 до 20 ноември 2020г. в канцеларията на ЦНИП или на имейл адрес: milva_dfs@uacg.bg.

След презентирането на проектните предложения се обявява списък на страницата на ЦНИП в сайта на УАСГ на допуснатите до второто обявяване за участие в „Конкурс за финансиране на научни разработки - 2021”.Източник: ЦНИП