Начало / Наука и проектиране / Новини /

НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2020"

09.06.2021

Семинарът "Научни изследвания 2020" ще се проведе онлайн на 14 и 15 юни 2021 г. съгласно приложените програми за първа и втора сесии.

Първа сесия - за научноизследователските проекти от Архитектурен факултет ще се проведе  в тиймс съгласно приложената програма на  14.06.2021 г. от 15 часа на посочения линк

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQfJ1cujUKRNxkvRtRqG1hYgKAsvgDkcctZ66ss76oes1%40thread.tacv2/1623145668194?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%221344869b-0e99-44aa-8f1b-12433e1952f8%22%7d 

Втора сесия за научноизследователските проекти от Строителен, Геодезически, Хидротехнически  факултети и Факултет по Транспортно строителство ще се проведе на 15.06.2021 г. от 9.00 часа съгласно приложената програма за Втора сесия.

Присъединяването на участниците в тиймс ще се направи от модераторите на отделните сесии съгласно приложените програми.

Линкове за отделните сесии

за Архитектурен факултет

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQfJ1cujUKRNxkvRtRqG1hYgKAsvgDkcctZ66ss76oes1%40thread.tacv2/1623145668194?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%221344869b-0e99-44aa-8f1b-12433e1952f8%22%7d

за Строителен факултет

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aB-78c2ZGP_tmp2EDUVrf_7pKOIx0gc48ySH194afGhk1%40thread.tacv2/1623276363498?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%22ea46040a-a2c3-42e0-8c93-caba46017d54%22%7d

за  Факултет по транспортно строителство

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaKUSjplppTl7C71WIWoXfX_SA3D0hFGpVD4kaYx-uUY1%40thread.tacv2/1623066664294?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%220f174dc7-faf0-4d10-8cb6-4c0a9ad208c3%22%7d

за Геодезически факултет

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anIMqq79I71SeQ3TZeUYjcLfYOUL6fZzm9wEuoEkDL4M1%40thread.tacv2/1622550673583?context=%7b%22Tid%22%3a%2210b8a41f-fe3d-40db-a842-c88de2eeaf12%22%2c%22Oid%22%3a%229ffa2ebd-fdba-441b-83cf-93e914486ed1%22%7d

за Хидротехнически факултет

 HTTPS://TEAMS.MICROSOFT.COM/L/CHANNEL/19%3ANHG3DGWLSGFUUXEJ_HF-FFCVMWACD4PXS9CNLQR0KNE1%40THREAD.TACV2/GENERAL?GROUPID=F73FDC01-810D-4CD9-8B06-4EE66E1FBECB&TENANTID=10B8A41F-FE3D-40DB-A842-C88DE2EEAF12Източник: ЦНИП