Начало / Наука и проектиране / Новини /

Постигнати научни резултати по участие в Националната програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ за 2023 г. в УАСГ, (I етап – 2022-2023 година)

29.02.2024, ЦНИП

В първи етап на Национална програма „Млади учени и Постдокторанти – 2“ в периода 2022 г. -2023 г. взеха участие двама млади учени и четирима постдокторанти от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Постигнатите научни резултати са докладвани на Научен семинар, проведен на 26 февруари (понеделник) 2024 г. от 10:00 ч. в заседателната зала Факултета по транспортно строителство, сграда корпус А, 3 етаж (зала 301А).

В модул „Млади учени“ взеха участие:
1. Инж. Венцислав Тепелиев, Строителен факултет, к. „Технология и механизация на строителството“
2. Арх. Суса Димитрова, Архитектурен факултет, к. „Индустриални сгради“

В модул „Постдойторанти“ взеха участие:
1. гл.ас. д-р инж. Марин Дончев, Факултет по транспортно строителство, к. „Пътища и транспортни съоръжения“
2. гл.ас. д-р инж. Наталия Иванова, Хидротехнически факултет, к. „Физика“
3. гл.ас. д-р инж. Яна Липийска, Геодезически факултет, к. „Фотограметрия и картография“
4. гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова, Строителен факултет, к. „Организация и икономика на строителството“

Постигнатите високи научни резултати от участието по програмата на представените млади учени и постдокторанти са публикувани на сайта на университета към съответните катедри.