Home / Research / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г.

10.12.2018, ЦНИП
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № ... / 10.12.2018 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г. Документи за участие в конкурса се приемат до 15.01.2019 г. от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301 б,(корпус А).