Home / Research / News /

Класирани научни предложения от Конкурса за финансиране на научни разработки 2019 г. - Общо основание, Подпомагане на докторанти и за Втори етапи пре 2019 г.

13.02.2019, ЦНИП

Класирани проектни предложения от Конкурса  за финансиране на научни разработки - 2019 г.