Home / Research / News /

Покана за работна среща на ръководителите на класираните за финансиране през 2019 г. научни проекти с ръководството на ЦНИП

26.03.2019
проф. д-р арх. Валери Иванов - Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на класираните за финансиране през 2019 година научни проекти, в сряда 27.03.2019 от 13.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА СТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ НА УАСГ – корпус Б, 3 етаж (311- зала).


Source: ЦНИП