Home / Research / News /

Класирани научни предложения от Конкурса за финансиране на научни разработки 2022 г. - Общо основание, Подпомагане на докторанти и за Втори етапи през 2022г.

23.02.2022


Source: ЦНИП