Home / Research / News /

Класирани научни предложения от Конкурса за финансиране на научни разработки 2023 г. - Общо основание, Подпомагане на докторанти и за Втори етапи през 2023г.

16.02.2023