Home / Research / News /

Конкурс за финансиране на научни разработки 2024

01.12.2023
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 548 / 24.11.2023 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2024 г. Документи за участие в конкурса се приемат до 10.01.2024 г. включително, от ЦНИП при УАСГ, кабинет 301 б,(корпус А).


Source: ЦНИП - УАСГ