Home / Research / News

News

Конкурс за финансиране на научни разработки 2021
02.12.2020
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 449 / 01.12.2020 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2021 година
19.10.2020
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Source: ЦНИП
ВАЖНО!
19.10.2020
Покана за работна среща с ръководителите на класираните за финансиране през 2020 г. научноизследователски проекти с ръководството на ЦНИП
28.02.2020, ЦНИП
Доц. д-р арх. Гичка Кутова Зам.-Ректор на УАСГ по НИПД , кани на работна среща всички ръководители на финансираните през 2020 година ...
НАУЧЕН СЕМИНАР "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019
20.02.2020, ЦНИП
Семинарът "Научни изследвания 2019" ще се проведе на 27 и 28 февруари 2020г. от 9.30 часа в Заседателната зала на Строителния факултет на УАСГ ...
Мисията на Националния център по сеизмично инженерство
24.01.2020
Във връзка с актуалната напоследък тема за устойчивостта на сградите у нас и в другите страни на Балканския полуостров при земетръс, ...
Експерти на Световната банка посетиха УАСГ - НЦСИ
23.01.2020
Експерти на Световната банка, работещи в областта на оценка и управление на рисковете, посетиха Националния Център по Сеизмично ...
Конкурс за финансиране на научни разработки 2020 г.
04.12.2019
На основание на Заповед на Ректора на УАСГ № 509 / 02.12.2019 г. е обявен конкурс за финансиране на научни разработки 2019 г. Документи за участие ...
Source: ЦНИП
Обявяване на намерение за разкриване на ежегоден КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ 2020 г. - 2020 година
29.11.2019, ЦНИП
На основание чл.13 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния ...
Go to page 1 | 2 | 3