Начало / Международна дейност / Други международни образователни програми

Други международни образователни програми

УАСГ има активно участие в различни европейски образователни програми:

CEEPUS, EEA Grants,TEMPUS, Vulcanus и др.

 

Фото галерия

  • Конкурс 25 години ЕРАЗЪМ - Петя Вацова УАСГ - 1-во място
  • еразъм във Франция
  • еразъм в Германия
  • еразъм в Испания
  • Еразъм в Австрия - ТУ Виена

Проектите за образователна мобилност насърчават транснационалната мобилност на обучаеми, обучители, както  и лица, работещи в организации от областта на образованието, обучението и младежта. 

Общите цели на тези  програми са повишаване на професионалната квалификация, обмяна на опит и добри практики, запознаване с междукултурните различия и национални особености и бъдещо развитие.