Начало / Международна дейност / Други международни образователни програми / ЦЕЕПУС

ЦЕЕПУС

  Абревиатурата CEEPUS (Central European Exchahge Program for University Studies).означава - Централноевропейска програма за академичен обмен

В тази програма участват страните от Централна и Източна Европа - Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Унгария, Македония, Черна гора, Полша Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Косово.

Основната цел на програмата е стимулиране на академичната мобилност чрез разработване на съвместни учебни програми и системи за взаимно признаване на образованието.

Участие на УАСГ в Програмата.

Участието на УАСГ в Програмата започва през 2000 година с работа по два проекта ( в Архитектурния факултет и в Хидротехническия факултет).

В момента по Програмата работят Хидротехническият факултет и Факултета по транспортно строителство. Ежегодно се реализира преподавателска мобилност и студентска мобилност.