Home / International office / International exchange programmes / Projects /

AUSMIP+ - програмата Erasmus Mundus

2011 - 2015

В резултат на успешно кандидатстване по програма Erasmus Mundus (Акция 2, направление 2, етап 2) УАСГ е партньор в европейски проект AUSMIP+ за многостранно сътрудничество, позволяващ осъществяването на мобилност за докторанти, пост-докторанти, академичен и административен персонал на участващите университети.

Проектът има за цел да подкрепи иновативните изследвания и трансфера на експертни знания и умения в полето на урбанизма, архитектурата и строителното инженерство в контекста на съвременните глобални тенденции. http://www.ausmip.org/main.php?id=1
Периодът на реализиране на AUSMIP+ е от юли 2011 до юли 2015. Предвижда се да бъдат осъществени общо 91 мобилности от ЕС до Япония, Корея, Австралия и Нова Зеландия и 49 посещения от тези страни към Европа, в следните категории:
Докторантска мобилност - докторанти от всеки университет, участник в проекта AUSMIP ✚ могат да проведат част от изследванията си във всеки от 12те партньорски университета или в лабораториите на асоциирани изследователски институции, като пресотят е в рамките на 6-12 месеца.
Осъществяването на пост-докторантски специализации е възможно за специалисти, защитили своите докторски дисертации в УАСГ последните 5 години и проявяващи интерес да продължат научните си изследвания в някоя от участващите институции; продължителността на специализациите е от 6 до 10 месеца.
Предвидени са краткосрочни (1-3 седмици) и дългосрочни (1-3 месеца) специализации за преподаватели за осъществяване на изследователска дейност.
Кандидатстването ще се извършва он-лайн в официалния сайт на проекта http://www.ausmip.org . За по-подробна информация – в сайта на проекта и при националните координатори.

Координатор за УАСГ: доц. д-р арх. Елена Димитрова, Архитектурен факултет, eldim_far@uacg.bg

Програма Erasmus Mundus (Акция 2) на ЕС има за цел да подкрепи развитието на сътрудничество между институции на висшето образование между Европа и трети страни. Основава се на предишна еропейска програма, но има по-широк обхват и по-диференцирани цели (в две направления). http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/action2_en.php
Направление 2 (EMA2-Strand 2) е насочено към изграждане на партньорства между страани и територии от Северна Америка, региона на Азия и Пасифика и региона на Персийския залив. Предвижда се мобилност към и от тези региони.
Партньорски нституции в проекта:
Партньори от Европейския съюз:
St.-Lucas Dept. of Architecture, Брюксел
Paris La Villette, School of Architecture, Париж
Technical University of Munich, Мюнхен
Faculty of Architecture, Technical University of Lisbon, Лисабон
УАСГ, София
Партньори от Япония:
The University of Tokyo, (TU), Токио
TU GS Engineering, Токио
TU GS Frontier Sciences, Токио
Chiba University GS Engineering, Токио
Kyushu Univ. GS Human Environmental Studies, Фукуока
Партньор от Корея:
Seoul National University, Dept. of Architecture & Engineering, Сеул
Sungkyunkwan University, Dept. of Architecture Engineering
Партньори от региона на Пасифика
University of Melbourne, Faculty of Architecture, Building and Planning, Мелбърн, Австралия
University of Auckland, The National Institute of Creative Arts and Industries, School of Architecture and Planning, Окланд, Нова Зеландия
Асоциирани партньори:
Белгия - University of Leuven Faculty of the Arts; Univ. of Leuven Faculty of Eng., Dept. of Arch.
Франция - Centre des Recherches sur le Japon, Paris
Германия - Ambient Assisted Living Frankfurt
Португалия - DG Spatial Planning & Urban Development, Lisbon
България – Национален център за териториално развитие, София
Япония:
Taisei Corp., Tokyo
Urban Design Centre Kashiwa
Takenaka R&D Tokyo
Hasegawa Lab. Fukuoka
Корея - Daelim CorporationAttachments
Антонина Илиева
Антонина Илиева