Начало / Международна дейност / Международни изследователски проекти и програми

Международни изследователски проекти и програми

Участието на УАСГ в значими международни изследователски проекти е в резултат на спечелени конкурси. Чрез тази активност се постигат стратегически резултати в две посоки:

- от изследванията и от сътрудничеството по проектите се повишават професионалните качества и умения на участниците, което пряко рефлектира в повишаване на качеството на учебния процес;  

- повишава се националният и международният авторитет на Университета като цяло.  

Няма намерени данни.