Начало / Международна дейност / Двустранни договори /

Пекинска Академия по Земеделски и Горски Науки, гр. Пекин, Китай

2015 - 0000

Beijing Academy of Agriculture and Forestry Sciences, Beijing, China

http://www.ipepbaafs.cn/