Начало / Международна дейност / Двустранни договори /

Московски държавен университет по картография и геодезия (МИИГАиК), гр. Москва, Руска Федерация

2006 - 0000

Това е един от най-престижните и най-старите специализирани университети в Русия за геодезия.

 

МИИГАиК е държавна бюджетна професионална образователна институция с федерална цел, която завършва специалисти за работа в областта на геодезията, географските информационни системи, фотограметрия, картография, кадастър, космически изследвания, оптични прибори и дистанционно наблюдение на Земята. Основната дейност на университета е организирането на качествен образователен процес на гражданите на Руската федерация, както и на жителите на чужди държави.

Университетът е създаден през 1779 г. и днес има една от най-старите истории на съществуване сред всички руски университети. 

МИИГАиК е един от малкото руски университети, които успешно са организирали обучителни, изследователски и производствени дейности в един комплекс.

http://www.miigaik.ru/