Начало / Международна дейност / Командировки в чужбина

Командировки в чужбина

                    

За пътуване в чужбина  се представя Доклад за задранична командировка.
Докладът се представя в срок от 20 дни преди датата на командировката.