Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

д-р инж. Стефан Софиянски

Доктор хонорис кауза

д-р инж. Стефан Софиянски
E-mail sofianski@uacg.bg
Получил званието 2002