Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. икон. Клаудио Бори

Доктор хонорис кауза

проф. икон. Клаудио Бори
E-mail Cborri@dicea.unifi.it
Получил званието 2003