Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт
E-mail Gutknecht@uacg.bg
Получил званието 2004

Научна дейност

Технически университет - Виена