Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Клаус-Фридрих Зибер

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Клаус-Фридрих Зибер
E-mail Dr.F.Sieber@web.de
Уебсайт www.akate-bildung.de
Място и дата на раждане Кемниц, Германия 23.08.1943
Семейно положение разведен, дъщеря и двама синове
Получил званието 2008

Образование

1950 – 1962 Средно училище Зрелостен изпит (Матура)
1959 – 1962 Специалност Строителен чертожник
1964 – 1970 Висше образование, ТУ-Дрезден, Дипл. строителен инженер
1964 – 1970 Аспирантура Доктор
1982               ТУ-Лайпциг     Факултетски доцент
1989               ТУ-Лайпциг     Хоноруван професор
1994               Доктор хонорис кауза на Университета по архитектура и строителство – Санкт-Петербург
1996               Университета по архитектура и строителство – Санкт-Петербург Доктор-хабил
1997               Член на Руската академия на науките (Транспорт)
1997               Инженер-консултант, Строителна камара – Берлин
1990               Университети Москва / Санкт-Петербург 
                         Професор по управление на строителството
2000                УАСГ - София    Професор по управление на строителството и по управление на водите
2001                Член на Международната академия за информация-Брюксел
2001                Член и професор на Международна академия за наука, образование, индустрия и изкутво,
                          Калифорния, САЩ
2008                УАСГ-София – Доктор хонорис кауза
2009                Действителен член на Лайбниц-общество
2011                Почетен професор, Московски университет по предприемачество и право
 

 

Професионални умения

01.06.1970      Инженер-проектант в ДП Rationalisierung Braunkohle гр. Гросрешен
                           (Бранденбург, Германия)
1970-1975       Инженер - конструктор в ДП Комбинат за транспортно и ниско строителство,
                           гр. Карлмарксщат, Германия
1975-1979       Ръководител на основния отдел в същото предприятие
1979-1980       Директор по експлоатацията
1981-1985       Директор по производството
1985-1990       Директор на комбината
01.07.1990-1991   Търговски директор на ООД по ниско строителство (STT)
01.07.1990-1991   Търговски директор, Зюблин-Захсен ООД
1990-2000      Президент, Саксонско обединение за строителна индустрия
                          (e.V. регистрирано доброволно обединение в Германия)
2001-2009      Член на Управителния съвет, Саксонско обединение за строителна индустрия
1991-1996      Търговски директор, Gebr. Uhlig Nachf. ООД по високо и ниско строителство
1990-                Собственик, Инженерно-строително бюро-Зибер
1997-                Търговски директор, Зибер ООД за строителни услуги
1993-                Търговски директор, Aka-Te група за обучение и консултантска дейност
1998-                Вицепрезидент, VSW-Саксонско стопанско дружество
1999-2006      Председател на Управителен съвет, Образователeн отдел (bsw) на
                          Саксонско стопанско дружество
2006-                Председател по надзора, Образователeн отдел (bsw) на Саксонско стопанско дружество
2008-                Президент на EASE-Европейска Асоциация за Изследвания и Образование
2009-                Член на Управителния съвет, LIFIS-Лайбниц Институт за Интердисциплинни Изследвания