Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза

Доктор Хонорис Кауза

      Със званието Доктор Хонорис Кауза са удостоени от УАСГ следните учени и общественици:        

    

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе
1996, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Вернер Фойгт
1998, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хайнц Брандл
2001, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ралф Рооз
2002, Доктор хонорис кауза

д-р инж. Стефан Софиянски
2002, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хелмут Кройс
2003, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Иван Секулов
2003, Доктор хонорис кауза

проф. арх. Ричард Ингланд
2003, Доктор хонорис кауза

проф. икон. Клаудио Бори
2003, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Кулдип Вирди
2003, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Йохан Лицка
2004, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Дитер Гуткнехт
2004, Доктор хонорис кауза

проф. инж. Рудолф Моргенщерн
2004, Доктор хонорис кауза

проф. д-р Майкъл Сидерис
2004, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хелмут Дробир
2006, Доктор хонорис кауза

д-р инж. Карл-Хайнц Бауер
2007, Доктор хонорис кауза

проф. Виктор Петрович Савиних
2007, Доктор хонорис кауза

проф. арх. Джузепе Лонги
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р Милан Конечни
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Клаус-Фридрих Зибер
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Божидар Янев
2008, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Харолд Шу
2009, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Кристиан Липолд
2011, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Йозеф Еберхардщайнер
2011, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ханс Йодл
2012, Доктор хонорис кауза

д-р Алексей Миллер
2013, Доктор хонорис кауза

проф. д.н. инж. Могенс Нилсен
2014, Доктор хонорис кауза

проф. Петер ван ден Брок
2015, Доктор хонорис кауза

арх. Марио Бота
2016, Доктор хонорис кауза

доц. д-р инж. Василий Шлапак
2017, Доктор хонорис кауза

арх. Кенго Кума
2019, Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Фан Куанг Мин
2023, Доктор хонорис кауза

Проф. д-р инж. Роналд Блаб
2023, Доктор хонорис кауза