Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Гюнтер Цумпе
E-mail zumpe@uacg.bg
Получил званието 1996