Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Хайнц Брандл

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хайнц Брандл
E-mail Brandl@uacg.bg
Получил званието 2001