Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Кулдип Вирди

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Кулдип Вирди
E-mail k.s.virdi@city.ac.uk
Място и дата на раждане Индия 19 май 1944
Семейно положение Женен, една дъщеря
Получил званието 2003

Образование

1965 Бакалаваър по стр. инж. 1 степен Индийски Технологически Институт, Бомбай
1970 Магистър по стр. инж. “особено постижение” Университета в Рурк, Индия
1974 Доктор по стр. инж. Импириал Колидж, Лондон

Членство

1975 Лицензиран строителен инженер Камара на строителните инженери, Лондон
1982 Почетен член (член от 1977) Камара на строителните инженери, Лондон
1982 Почетен член (член от 1977) Камара на инженерите-конструктори, Лондон

1977 Член Международна асоциация по мостово и строително инженерство, Цюрих
2002 Почетен член Асоциация по конструктивно инженерство

Избран през 1999 г. за “Чуждестранен член” на кралското общество за изкуство и наука в Гьотеборг. Един от десетте чуждестранни членове, покриващи всички дисциплини.
Удостоен през 1996 г. с “Почетен гост-професор” на Факултета по стр. инженерство на Техническия университет в Прага. По чешка традиция това е почетна академична степен.
Удостоен през 1996 г. със златен медал на Техническия университет в Бърно. Един от 12 златни медалисти удостоени за особени заслуги по време на честването на 100-годишнината на ТУ, Бърно.
Удостоен през 2001 г. с образователната награда “За особени заслуги в обучението и преподаването” в Сити Юниверсити, Лондон.
Удостоен през 2002 г. с “Награда за постижения в протовопожарната безопастност 2002” от
Камарата на инженерите-конструктори, Лондон

Научни и академични длъжности

1965 – 1966 Инженер-изследовател Център по стр. ннж. Рурк
1966 – 1970 Инженер-изследовател Университета в Рурк, Индия
1970 – 1970 Асистент-инженер “Engineers India Limited”, Делхи
1970 – 1973 Асистент-изследовател Стр. факултет, Импириал Колидж, Лондон
1973 – 1976 Асистент-изследовател “CONSTRADO“, Импириал Колидж, Лондон
1976 – 1979 Преподавател Строителен факултет на Университета в Мелбърн
1979 – 1983 Преподавател Строителен факултет, Сити Юниверсити, Лондон
1983 – 1988 Старши-преподавател Стр. факултет , Сити Юниверсити, Лондон
1986 – 1991 Ръководител департамент Стр. факултет, Сити Юниверсити, Лондон
1988 – 1993 Заместник Декан Стр. факултет, Сити Юниверсити, Лондон
1988 – 2003 Професор Стр. факултет, Сити Юниверсити, Лондон
1989 – 2003 Директор Център по стр. конструкции, Сити Юниверсити, Лондон