Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Йохан Лицка

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Йохан Лицка
E-mail jlitzka@istu.tuwien.ac.at
Получил званието 2004

Научни и академични длъжности

Технически университет - Виена