Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Хелмут Дробир

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Хелмут Дробир
E-mail drobir@uacg.bg
Получил званието 2006

Научна дейност

Технически университет - Виена