Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. Виктор Савиних

Доктор хонорис кауза

проф. Виктор Савиних
E-mail savinih@uacg.bg
Получил званието 2007

Научна дейност

МУГК - Чосква