Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р Милан Конечни

Доктор хонорис кауза

проф. д-р Милан Конечни
E-mail konecny@geogr.muni.cz
Получил званието 2008

Научна дейност

Университет "Мазарик" Бърно