Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Божидар Янев

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Божидар Янев
E-mail bojidaryanev1@gmail.com
Получил званието 2008

Друга информация

Божидар Янев е роден в София през 1947 г. Учи в 20-то, а след това в 22-ро училище и завършва средно образование със златен медал през 1965 г. В продължение на 10 години той е цигулар във филхармония „Пионер” под диригентството на проф. Влади Симеонов. През 1970 г. Б. Янев се дипломира като строителен инженер–конструктор в Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в София и започва работа в Института по строителна кибернетика към Министерството на строежите.


През 1972 г. Янев постъпва в следдипломната програма на Строителния Факултет на Колумбийския Университет, Ню Йорк, където е учил и баща му. След защитата на доктората си през 1976 г. Янев се връща на работа в Изчислителния Център в София.


От 1978 г. д-р Б. Янев е инженер-изследовател в Земетръсния инженерен център на Калифорнийския университет в Бъркли и изследва поведението на конструкции при симулирани земетресения. От 1980 до 1989 г. инж. Янев работи като консултант в инженерни компании в Ню Йорк. Той има лицензи за практика в щатите Ню Йорк и Калифорния.


През 1989 г. инж. Б. Янев е поканен да се включи в новооснованото бюро по мостовете при Транспортния отдел на град Ню Йорк. Там той основава Секцията по инспекция и управление на мостове, която ръководи до пенсионирането си през 2018 г.


През последните 30 години д-р Янев преподава по теми, свързани с устойчивост на конструкциите, проектиране и управление на мостове в Инженерния Факултет на Колумбийския Университет като Хоноруван професор. От 10 години води курс по управление на Мостове и в Бруклинския Политехнически Институт, Университета на Ню Йорк. Д-р Янев изнася лекции в Китай, Япония, Франция, Англия, Дания, Швеция, Индонезия, Австралия. Той води кратки курсове по управление на мостове в Университета Синхуа в Пекин и в Университета Тонгджи в Шангхай. Публикациите на Янев са предимно по въпроси, свързани с динамичния анализ на конструкциите и управлението на мостове. Книгата му „Управление на Мостове” (656 стр., изд. „Джон Уайли”, 2007) е преведена на японски през 2009 г. и на китайски през 2017 г. (Библиотеката на УАСГ разполага с екземпляр от нея.)


Д-р инж. Б. Янев получи званието „Административен инженер” за 1994 г. от Американската Асоциация на Строителните Инженери и „Инженер на годината” за 1995 г. от Асоциацията на Мостовите Проектанти и Конструктори. Той е член на Комитетите по Управление на Мостове и по Сеизмично Проектиране на Изследователското Бюро по Транспорта. От 2014 до 2017 г. председателства Секцията по безопасност и сигурност на конструкциите.
През 2008 г. Университетът по Архитектура, строителство и геодезия в София yдостои д-р инж. Божидар Янев с научната степен „Доктор Хонорис Кауза”.


През 2009 г. Янев изложи свои фотогафии в Българската Национална Художествна Галерия под надслов „Конструктивният поглед“. Фотографията позволява на инж. Янев да съхрани уникални моменти от своя опит и да използва до максимум техния ефект в професията си, както и в достигането до по-широка публика.


Той гледа на мостовете като физически еквивалент на идеите в човешкия мозък. Както едните, така и другите ускоряват прогреса само тогава, когато са добре разбрани и се помнят. По същия начин неговите образи се стремят да свържат естетиката с информацията, формата със съдържанието, съсредоточения професионалист и захласнатия аматьор.
Книгата на Божидар Янев „Конструктивен Поглед” е публикувана от издателство Стефан Добрев, София, 2018 г.