Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Харолд Шу

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Харолд Шу
E-mail harald.schuh@tuwien.ac.at
Получил званието 2009

Научна дейност

Технически университет - Виена