Начало / Международна дейност / Доктор Хонорис Кауза /

проф. д-р инж. Ханс Йодл

Доктор хонорис кауза

проф. д-р инж. Ханс Йодл
E-mail hans.jodl@tuwien.ac.at
Получил званието 2012