Home / International office / News /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2022/2023/ Програмни страни- ВТОРА ПОКАНА

03.06.2022

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява ВТОРА ПОКАНА за набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2022-2023 г.

Студентите, записани в дипломен семестър, трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита!

Желаещите кандидати трябва да подадат в срок до 30.06.2022г. вкл. по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg следните документи:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно, заедно с приложената декларация, и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg;


2. Справка за успех, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. Попълва се от студента само с личните данни и се изпраща по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg; Справката се изпраща до факултетна канцелария от ЦМДМ за изчисляване на успех. 

Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура;

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);

4. Уверение за статут на студента (копие).

Одобрените кандидати предоставят оригинал на уверението на ЦМДМ след пубикуване на класирането.

5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап).

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика

 Source: цмдм