Home / International office / News /

Класиране за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, академична 2022-2023 г./ВТОРА ПОКАНА

20.01.2023

ЦМДМ обявава класиране по ВТОРА покана за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2022-2023 Г. 

Класирани и одобрени са всички кандидати за участие в мобилност по програма Еразъм+ за по втора покана за кандидатстване в срок до 16.01.2023 г., за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение.
Финансират се 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Комисията взе решение всички класирани кандидати да представят потвърждение или покана от приемаща институция в срок до 31.03.2023 г.

Списък с класиран кандидати по входящи номера - прикачен.