Home / International office / News /

Посещение на делегация от Университет Де Монтфорт /De Montfort University (DMU)/ в гр Лестър, Великобритания

11.07.2023

Като резултат от инициатива на Британски съвет и Посолството на Великобритания в България за подпомагане на транснационални програми във висшето образование, на 7ми юли 2023 ЦМДМ към УАСГ посрещна делегация от Университет Де Монтфорт (DMU) в гр Лестър, Великобритания. Гостите разгледаха сградите на университета, както и посетиха лабораторията по фотограметрия към Геодезическия факултет.

Photo Gallery

  • Официално посрещане
  • Посещение на лаборатория по фотограметрия към ГФ

От 10.00 ч. в кабинета на Декана на Архитектурния факултет в присъствието на проф д-р инж. Стойо Тодоров, Зам. Ректор по ЕМС, доц д-р арх Панайот Савов, Зам. Декан на АФ по учебната дейност, доц д-р арх Милена нанова, Зам. Декан на АФ по международната дейност и доц д-р арх Цветелина Даскалова-Иванова, Ръководител на ЦМДМ, се състоя работна среща, на която бяха обсъдени различни аспекти за възможностите по отношение на сътрудничеството на TNE между DMU и УАСГ. В срещата участваха и г-жа Добряна Петкова от Британския съвет и г-жа Екатерина Симеонова от Британското посолство. Разяснения относно голяма част от въпросите, свързани с прилагането на българската нормативна уредба, дадоха г-жа Ивана Радонова, началник на отдел „Политики във висшето образование“ към дирекция "Висше образование" в МОН и г-н Дяни Куруленко, младши експерт в НАОА.

Бяха установени общи интереси и тематики за сътрудничество между двата университета като с най-голям потенциал се оказа разработването на няколко надстроечни магистърски специалности (за бакалаври или като продължаващо обучение) като съвместни програми с двойна диплома.

 Source: ЦМДМ