Home / International office / News /

Стипендии по Програма "Научен престой на високо ниво" септември/декември 2023

19.07.2023

Френският институт в България предоставя стипендии в рамките на програмата « Научен престой на високо ниво » 2023.

Тези стипендии са предназначени за франкофони и нефранкофони и се предоставят от Френския институт в България на докторанти, зачислени в българско висше учебно завезение, на млади изследователи и на утвърдени изследователи и преподаватели за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни.

Те включват месечна издръжка, медицинска осигуровка, поемане на определени допълнителни разходи, както и други услуги (например намиране на жилище).

Свържете се с Френски институт в България, ако желаете да създадете сътрудничество или да извършите изследователска дейност във Франция и търсите финансиране.

Краен срок за подаване на документи : 15 септември 2023 г.
bissera.kolarova@institutfrancais.bg

Допълнителна информация можете да намерите в сайта на Френския институт в България
www.institutfrancais.bgSource: Френски институт в България