Начало / Международна дейност / Новини /

Покана за кандидатстване: NEW RURALITIES (NERU) международна съвместна творческа работилница

08.05.2024, NERU

Порто до Сон (Испания) 5-15 септември 2024 г.

10-дневен интензивен семинар за преподаване и съвместно творчество, насочен към селските райони на Европа, част от текущото сътрудничество между шест университета и съответните им факултети по архитектура (ULB, UDC, UMINHO, POLITO, ETHZ и УАСГ).

Всички разходи се покриват от програма Еразъм+ Партньорства за сътрудничество - проект NERU: пътуване, настаняване и храна.

Ограничени места (8 бр. от страна на УАСГ) за студенти със завършен 2-ри курс бакалавър и магистри по урбанизъм, архитектура и ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране, както и докторанти в научна специалност "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" или други в рамките на Архитектурния факултет на УАСГ.
 
Ще използвате различни методи за проучване на селските територии и представяне на тяхното бъдеще, заедно с местни заинтересовани страни и колективи като Landra, Space Transcribers и Fundacion RIA. през първата половина на работилницата, поканените инструктори ще ни представят своите практики, включително художествени, картографски, предприемачески или архитектурни. През втората половина вие сте поканени да разработите вашите предложения, устройствени решения, намеси и макети ... около четири теми, считани за подходящи за социално-екологичните условия на полуостров Брабанза: вода, почва, горско стопанство и индустрия.
 
Ако проявявате интерес да участвате, изпратете мотивационно писмо (максимум 300 думи или една страница A4) и кратко портфолио (максимум 10 стр. A4 или 5 str. A3), придружени от извлечение на вашите оценки. 
 
Краен срок за кандидатстване: 9 юни 2024 г.
 
Формата за подаване на документите за класиране и участие е налична тук
 
След попълване на формата ще получите информация за участието ви в работилницата до 23 юни 2024 г.

Работният език ще бъде английски, съответно се очаква владеенето му на ниво B2 за разбиране и ниво B1 за говорене и писане според Общата европейска референтна рамка за езиците (Common European Framework of Reference for Languages (CEFR - https://tinyurl.com/bdfhpray). Нивото е възможно да се удостовери с различни документи описани във формата.

За повече информация и въпроси пишете на гл. ас. д-р урб. Ангел Буров (burov_far@uacg.bg) тел: 0886 23 38 38, координатор на проекта за УАСГ.

 Източник: NERU