Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране по Трета покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ 2017/2018

06.06.2018

ЦМДМ обявава класиране по трета покана за мобилност с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2017/2018г.

Класирани са всички преподаватели и служители за участие в мобилност по програма Еразъм+ за академична 2017/2018, които са подали заявление за осъществяване на мобилност с цел преподаване или обучение, съгласно условията на обявено на 29.03.2018 г. на сайта на УАСГ трето кандидатстване за мобилност, със срок до 30.04.2018 г.  Финансират се 5 работни дни според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Направление „Мобилност на персонала с цел преподаване“:

1. гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова, АФ
2. ас. инж. Наталия Бобева Иванова, ХТФ
 

Направление „Мобилност на персонала с цел обучение“:

1. инж. Стефан Бончев, ГФ

Комисия:

1. проф. д-р инж. Стойо Тодоров, Зам.-ректор ЕМС
2. доц. д-р арх. Боян Георгиев, Директор ЦМДМ
3. доц. д-р арх. Mилена Металкова-Маркова, Еразъм координатор АФ
4. доц. д-р мат. Екатерина Михайлова, Еразъм координатор ГФ
5. доц. д-р инж. Добромир Динев – Еразъм координатор, СФ
6. доц. д-р инж. Андрей Тоцев, Еразъм координатор ФТС
7. доц. д-р Светлана Джамбова, Еразъм координатор ХТФ
 

 Източник: ЦМДМ