Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм” 2021/2022 / Програмни страни - Втора покана

20.04.2021, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през първи и втори семестър на учебната 2021 - 2022 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение - ВТОРА ПОКАНА.

Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2021-2022г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 27.04 2021 г.  по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg.

Повече информация за необходимите документи и  указания на сайта на УАСГ:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Важно!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията: 

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори.

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм. 

Поради усложнената пандемична ситуация, езикови изпити за участие във втора покана, няма да бъдат провеждани. 

Заб. Моля, имайте предвид, че краткият срок за подаване на документи и редуцираният списък със свободни места са съобразени със сроковете за номиниране и подаване на документи за зимен семестър в приемащите университети. Само за летен семестър на 2021-2022 г ще бъде пусната отново покана през септември т. г. и списъкът ще бъде допълнен.

Приложено: Списък със свободни места към втора покана.