Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма “Еразъм” 2021/2022 / Програмни страни - Трета покана

30.08.2021

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през втори семестър на учебната 2021 - 2022 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение - ТРЕТА ПОКАНА.

 Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2021-2022г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 09.09 2021 г. до 11,00 ч. по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg.

Повече информация за необходимите документи и  указания на сайта на УАСГ:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Важно!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията: 

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм. 

Поради усложнената пандемична ситуация, езикови изпити за участие в трета покана, няма да бъдат провеждани. 

Приложено: Списък със свободни места към трета покана.

Заб. На вниманието на кандидате архитекти . към дата 07.09.2021, Budapest University of Technology and Economics /не фигурират в качения списък/, потвърждават възможност за прием на 2 студента за по 6 месеца.