Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ 2022/2023 / Програмни страни - ПЪРВА ПОКАНА

22.11.2021

 Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява конкурс за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през учебната 2022 - 2023 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение - ПЪРВА ПОКАНА

 Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2021-2022 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 17.01 2022 г. до 11,00 ч. по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg.

Повече информация за необходимите документи и указания на сайта на УАСГ:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Забележка!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм.

Важно!

На 13.12.21 от 10.00ч и на 14.12.21 от 14.00 ще се проведат онлайн инфо срещи в Zoom с цел представяне на новите условия и характеристики на Еразъм програмата за периода 2022-2028 година. Участието на желаещите да кандидастват за мобилност е задължително. 

Линк за срещата на 13.12.2021, част 1, част 2.

Линк за  срещата на 14.12.2021 част 1, част 2

Поради усложнената пандемична ситуация, езикови изпити за участие в тази покана, няма да бъдат провеждани.