Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за мобилност с цел практика за студенти в дипломен семестър по Програма Еразъм+ /Извънредна Покана 2022-2023/ Програмни страни

07.01.2022

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява покана за кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за студенти, записани в дипломен зимен семестър.

Дипломантите трябва да подадат документи преди явяване на дипломна защита!
 

Желаещите да участват трябва да подадат следните документи по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg в срок до 31.01.2022 г. вкл.
 

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно, заедно с приложената декларация, и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg;

2. Справка за успех, удостоверяваща курса, степента на обучение и средния успех от следването до последен завършен семестър вкл. (не по-нисък от добър 4,00) – Попълва се от студента само с личните данни, без да се изчислява успех и се изпраща по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg;
 

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие);
 

4. Уверение за статут на студента, удостоверяващо, че студентът е записан в дипломен семестър (копие);
 

5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап).
 

Забележка: Мобилностите на класираните кандидати могат да бъдат осъществени не по-рано от месец май 2022г. и при наличие на финансов ресурс по програма Еразъм+ за 2022-2023г.
 

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика
 Източник: ЦМДМ