Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2022/2023/ Програмни страни- ВТОРА ПОКАНА

03.06.2022

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява ВТОРА ПОКАНА за набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2022-2023 г.

Студентите, записани в дипломен семестър, трябва да кандидатстват преди явяване на дипломна защита!

Желаещите кандидати могат да подадат документи в срок до 30.06.2022г. вкл. по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg, както следва:

1. Формуляр за кандидатстване - попълва се електронно, заедно с приложената декларация, и се изпраща по мейл на aceint@uacg.bg.


2. Справка за успех.  Попълва се от студента само с личните данни (име, специалност, фак. номер) и се изпраща по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg; Справката се предава от ЦМДМ на факултетна канцелария  за изчисляване на успех. Докторантите представят копие от решението за зачисляване в докторантура.

3. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 (копие).

4. Уверение за статут на студента (копие).

Одобрените кандидати предоставят оригинал на уверението на ЦМДМ след пубикуване на класирането.

5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап).

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика

 Източник: цмдм