Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ 2022/2023 / Програмни страни - ТРЕТА ПОКАНА: ПРОДЪЛЖЕН СРОК!

17.06.2022

 Поради засилен интерес към поканата, Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява ПРОДЪЛЖЕНИЕ на конкурса за набиране на кандидати за осъществяване на мобилност по програма “ЕРАЗЪМ+” през учебната 2022 - 2023 г. в направление: мобилност за студенти и докторанти с цел обучение по ТРЕТА ПОКАНА

 Кандидатите трябва да са редовни студенти след завършен 1-ви курс през учебната 2021-2022 г., в редовна или задочна форма на обучение с успех най-малко добър 4,00 от завършените семестри. Докторантите трябва да представят копие от решение за зачисляване в докторантура.

Желаещите да участват трябва да подадат своите документи до 05.07.2022 г. 11,00 ч. по електронен път на адрес: aceint@uacg.bg.

Повече информация за необходимите документи и указания на сайта на УАСГ:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ / Студентска мобилност за обучение (СМО) / Кандидатстване (СМО)

Забележка!: Поради текущия процес на подновяване на споразуменията с всички университети партньори за новия програмен период по програма Еразъм+, е възможно да има промени в информацията:

Международна дейност / ЕРАЗЪМ+ Програмни страни / Партньори

Възможно е да се наложат промени в заявените от кандидатите дестинации за мобилност във всички случаи на промяна на условията по споразуменията за новия програмен период по програма Еразъм.

При възможност, може да се проведе езиков изпит по английски към ЦПЛ.

Заявлението се изпраща се по електронна поща на адрес: aceint@uacg.bg

Списък със свободни места по трета покана, прикачен по-долу.