Начало / Международна дейност / Новини /

Кандидатстване за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ 2022/2023/ Програмни страни- ТРЕТА ПОКАНА

11.11.2022, ЦМДМ

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ обявява ТРЕТА ПОКАНА за набиране на кандидати за студентска мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за академичната 2022-2023 г.

Студентите, записани в дипломен семестър, трябва да кандидатстват преди явяване на дипломна защита!

 

 

Желаещите кандидати могат да подадат следните документи в срок до 31.01.2023г. :

1. Формуляр за кандидатстване: попълва се електроннo и се изпраща по имейл на адрес: aceint@uacg.bg

 2. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на физическо лице: попълва се и се прикачва в съответната секция на горeпосочения формуляр.

3. Справка за успех - обработва се по служебен път

4. Сертификат за владеене на чужд език - ниво мин. В2 

5. Уверение за статут на студента 

Одобрените кандидати предоставят оригинал на уверението на ЦМДМ след публикуване на класирането.

5. Писмо-покана от работодател (ако е приложимо, не е задължително при кандидатстване на първи етап).

За повече информация - Международна дейност/Еразъм+ Програмни страни/Студентска мобилност с цел практика