Начало / Международна дейност / Новини /

ЕЗИКОВИ ИЗПИТИ ЕРАЗЪМ+

05.12.2022

Център за международна дейност и мобилност (ЦМДМ) към УАСГ обявява дата за изпит за езикова оценка към Център по приложна лингвистика (ЦПЛ). 

За да могат да се явят на изпит, студентите и докторантите трябва да са подали документите си за кандидатстване за осъществяване на студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ до 12.12.2022, 12 ч. съгласно изискванията тук

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Дата: 13.12.2022 г., 10-12 ч., зала: 462

Писмен изпит:  есе и резюме

Устен изпит: дискусия

Изпитващ преподавател: ст.пр. Димана Керемидчиева


НЕМСКИ ЕЗИК

Дата: 13.12.2022 г., 12,30 ч., зала: 453

Писмен изпит: есе и резюме

Устен изпит: дискусия

Изпитващ преподавател: ст.пр. Анна Манова