Начало / Международна дейност / Новини /

Класиране за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+, академична 2022-2023 г./ВТОРА ПОКАНА

20.01.2023

ЦМДМ обявава класиране по ВТОРА покана за мобилност на персонала с цел преподаване и обучение по програма ЕРАЗЪМ+ за академична 2022-2023 г. 

Комисията взе решение всички класирани кандидати да представят потвърждение или покана от приемаща институция в срок до 31.03.2023 г.

Финансират се до 5 работни дни, според указанията на ЦРЧР в зависимост от страната, в която ще се осъществи мобилността.

Списък с класиран кандидати по входящи номера - прикачен.