Начало / Международна дейност / Новини /

УАСГ води активна международна дейност - интервю с проф. д-р инж. Стойо Тодоров

23.06.2023

Всяка година десетки чужди студенти провеждат учебна практика в университета и посещават български строителни обекти.

Разкажете ни за международната дейност на УАСГ.

Като зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество отговарям за
това направление на УАСГ. Имаме 117 двустранни споразумения с университети по
програма „Еразъм +” от 28 държави. Договорите по „Еразъм +” с партниращи
държави за кредитна мобилност са 23. Сключените действащи споразумения с други
страни са 28.
 
В момента кандидатстваме за „Партньорства за високи постижения – Европейски
университети - ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV“ в консорциум от европейски
университети с водещ партньор Bauhaus-Universität Weimar. В консорциума участват
Технологичният институт Blekinge, Карлскрона, Швеция, Политехническият институт
на Кастело Бранко, Португалия, Икономическият университет в Катовице, Полша,
Университетът на Бергамо, Италия, Université de Picardie Jules Verne, Амиен,
Франция, и Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Вижда се, че
само УАСГ и университетът в Катовице сме от Източна Европа. Всички останали са
от водещи европейски страни и са с голям научен и обществен авторитет. По
проекта сме подкрепени от Националното сдружение на общините в Република
България, Камарата на архитектите в България, Съюза на урбанистите в България и
Асоциацията за развитие на София.
 
Преди седмица изнесох лекция пред студенти от Hochschule für Technik und
Wirtschaft HTW Berlin. Тя е в отговор на подобна лекция пред наши студенти на
преподаватели от Германия.
 
Последните 5 г. развихме чудесно сътрудничество с Hochschule für Technik Stuttgart.
Всяка година десетки чужди студенти провеждат учебна практика в УАСГ и
посещават български строителни обекти. Изобщо, ако погледнете сайта на УАСГ, ще
видите активна международна дейност: провеждане на открити лекции от водещи
университети и международни компании, организиране на семинари, конференции
с международно участие, летни училища, сериозен обмен на чуждестранни студенти
по различни програми и т.н. Приятно е, че в коридорите и залите на УАСГ се чуват
непринудени разговори на чужди езици.
 
Цялото интервю можете да прочетете тук: https://vestnikstroitel.bg/news/


Източник: вестник Строител